Interim

Interim

Charlotte helpt bedrijven verder in tijden van verandering, crisis, tijdelijke afwezigheid of wanneer complexe veranderingen vragen om haar specifieke deskundigheid.

Een interimmanager voor complexe vraagstukken

Voor veel veranderings-, reorganisatie- en crisisvraagstukken is de inzet van een interimmanager nodig. Een manager die zorgt voor het op tijd en met positief resultaat afronden van het vraagstuk. Charlotte is díe interimmanager. Dat bewijst haar indrukwekkende staat van dienst. In veel organisaties heeft ze met veel succes rust, orde en structuur gebracht. Ze heeft mensen weer in hun kracht gezet, waardoor de betreffende organisatie of afdeling weer goed functioneerde.

Het geheim van haar succes?

Naast een stevige analytische achtergrond heeft zij ook een goede blik op de intuïtieve en menselijke kant van organisatievraagstukken. Daarop baseert ze haar strategische keuzes. Met als resultaat dat ze gedurfde beslissingen kan nemen met daarbij groot draagvlak onder alle betrokkenen. Met haar unieke werkwijze, waarmee ze groot vertrouwen opwekt, wordt het schijnbaar onmogelijke wél gerealiseerd.

Interim

Verandering kan alleen door beweging, Charlotte zet zaken in gang!

Charlotte is expert in:

  • De moeilijke en niet doorsnee opdrachten. Staat uw bedrijf of afdeling voor een heel strakke deadline en is het vraagstuk complex? Dit zijn nou juist de opdrachten waar Charlotte dé manager voor is.
  • Reorganisatietrajecten, zoals het reorganiseren, afbouwen, vernieuwen en professionaliseren van afdelingen. Charlotte heeft veel ervaring met het veranderen van afdelingen en het maken van strategische organisatiekeuzes. En noemt zich daarbij ook wel gekscherend Chef Ophef.
  • Crisismanagement: wanneer een crisissituatie zich aandient en er een organisatieverandering nodig is om de crisis te bedwingen, is Charlotte de persoon die u zoekt.
  • Een complex vraagstuk waar meerdere managers zich al op hebben stukgebeten. Juist als het al meerdere keren mislukt is is het dé perfecte opdracht voor Charlotte. Charlotte haalt dan juist wel het resultaat en dat binnen budget en planning.
Interim

Heb je interesse of vragen?

Neem vrijblijvend contact op.

Contact opnemen